fbpx

Pikulin Consulting

מודל הייעוץ

Pikulin Consulting

מודל הייעוץ Five Steps Cycle

אנו פועלים על פי מודל הייעוץ שמבטיח קיום תהליך שלם ומובנה אשר מתבצע בשלבים הבאים

ליווי בתהליך ההטמעה - אנו נלווה אתכם בתהליך ההטמעה של הפתרונות והשירותים החדשים

איסוף מידע וניתוח צרכים - שלב חיוני בו נלמד על האתגרים וצרכי הארגון הן באמצעות מפגש/ים והן באמצעות שאלון איסוף מידע

תכנית פעולה ודיון - לאחר עיבוד הנתונים תוצג תכנית פעולה המכילה תיאור הפתרונות והשירותים המתאימים לצרכי עסק/ארגון ורשימת ספקי הפתרונות והשירותים המומלצים להתקשרות עמם. כמו כן, יוצג תקציב ליישום תכנית הפעולה

הערכה ומשוב - זהו השלב, בו נתרכז בהערכת התהליך והפקת הלקחים